Služby

advokátní kancelář poskytuje právní poradenské služby zejména v oborech

  • Obchodní právo – právo obchodních korporací, poradenství poskytované živnostníkům a OSVČ, koncipování a připomínkování obchodních smluv, právní vymáhání pohledávek včetně exekučního nebo insolvenčního řízení
  • Občanské právo – zastupování v občanském soudním řízení, sepis a posuzování smluv, převody nemovitostí, advokátní úschovy, náhrady škody a majetkové i nemajetkové újmy
  • Pracovní právo – řešení pracovněprávních záležitostí zaměstnavatelů i zaměstnanců včetně zastupování před soudy
  • Rodinné právo – poradenství a zastupování ve věcech rozvodových a péče o nezletilé děti