Advokátní kancelář nabízí svým klientům dlouholeté zkušenosti v oblasti práva a osobní lidský přístup s maximem pochopení pro problémy klienta

JUDr. Roman Rožnovský, advokát

registrován u České advokátní komory pod č. 08301

  • absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity (dříve Univerzity J. E. Purkyně) v Brně, 1981
  • firemní praxe na různých pozicích (asistent, auditor, právník, vedoucí právního odboru) v ZVU Hradec Králové
  • samostatný advokát, 1996
  • společník advokátní kanceláře (veřejné obchodní společnosti), 2000
  • samostatný advokát, 2016

Ve své právní praxi se zaměřuji na všechna odvětví práva civilního včetně zastupování před soudy a jinými orgány s dlouhodobou specializací na pracovní právo a zaměstnanecké záležitosti, v posledním období rozšiřuji specializaci o právní poradenství v oblasti poskytování zdravotních a sociálních služeb a náhrad majetkové a nemajetkové újmy, včetně újmy na zdraví.

Při poskytování právních služeb pak trvale spolupracuji s advokáty zaměřenými na obhajobu v právu trestním, zastupování ve správním a přestupkovém řízení (Mgr. Zbyněk Čermák, Hradec Králové a Mgr. Tomáš Vebr, Jaroměř) a specializovanými právníky v oblasti práva občanského (JUDr. Vladimír Rejmont) a práva zdravotnického (JUDr. Ludmila Rožnovská).

Kontaktní informace

Advokátní kancelář
Gočárova třída 1620/30
Hradec Králové
500 02
Česká republika
IČ:
DIČ
ID datové schránky: sqgggxt

palmární účet: ČSOB, a.s., číslo účtu 177064093/0300
účet advokátní úschovy: FIO banka, a.s., číslo účtu 2800969337/2010