vahy

JUDr. Roman Rožnovský, advokát

Kdo jsem

  • registrován u České advokátní komory pod č. 08301
  • absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity (dříve Univerzity J. E. Purkyně) v Brně, 1981
  • firemní praxe na různých pozicích (asistent, auditor, právník, vedoucí právního odboru) v ZVU Hradec Králové
  • samostatný advokát od roku 1996
  • společník advokátní kanceláře (veřejné obchodní společnosti) od roku 2000
  • samostatný advokát od roku 2016

Ve své právní praxi se zaměřuji na všechna odvětví práva civilního včetně zastupování před soudy a jinými orgány s dlouhodobou specializací na pracovní právo a zaměstnanecké záležitosti, v posledním období rozšiřuji specializaci o právní poradenství v oblasti poskytování zdravotních a sociálních služeb a náhrad majetkové a nemajetkové újmy, včetně újmy na zdraví.

Při poskytování právních služeb pak trvale spolupracuji s advokáty zaměřenými na obhajobu v právu trestním, zastupování ve správním a přestupkovém řízení a specializovanými právníky v oblasti práva občanského a práva zdravotnického.

Služby

Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenské služby zejména v oborech

Obchodní právo
Obchodní právo
Občanské právo
Občanské právo
Pracovní právo
Pracovní právo
Rodinné právo
Rodinné právo

Odměna advokáta

Za poskytované právní služby účtuji

  • Paušální měsíční odměnu ve výši dohodnuté s klientem v příkazní smlouvě. Tento typ odměny je využíván u klientů dlouhodobých a nevyžaduje sledování a vykazování spotřebovaného množství práce (počtu hodin) v příslušném měsíci. Paušální klient má výhodu před ostatními klienty v tom, že právní služby jsou mu poskytovány přednostně, bez čekání a v podstatě kdykoli.
  • Měsíční odměnu stanovená součinem hodinové sazby, sjednané s klientem v příkazní smlouvě a množství odpracovaných hodin, odměna vyžaduje vedení evidence odpracovaných hodin.
  • Mimosmluvní odměnu v případech jednorázové právní pomoci nebo v případech, kdy není sjednán jiný druh odměny advokáta. Odměna se stanoví za jednotlivé úkony právní služby podle advokátního tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb., v platném znění) a činí obvykle 1 500 – 3 000 Kč za jeden úkon. Klientům z řad seniorů a osamělých matek nezletilých dětí může být advokátem poskytnuta sleva z obvyklé výše odměny ze právní úkon.
  • Smluvní odměna v individuálních případech obvykle náročnějších právně i časově, vždy po dohodě s klientem.

Hotové výdaje advokáta, např. cestovné, náklady poštovních a telekomunikačních služeb, náklady znaleckých posudků, advokátních úschov, soudních a správních poplatků apod. hradí klient na základě jejich vyúčtování advokátem. Nejsem plátcem DPH, proto je výše odměny vždy konečná.

Užitečné odkazy


Image   Image   Image   Image   Image

 

Kontaktujte nás

apartment Advokátní kancelář

place Gočárova třída 1620/30
Hradec Králové
500 02
Česká republika

IČ: 66234522

phone_android +420 602 116 316
local_post_office roznovsky.advokat@email.cz

ID datové schránky: sqgggxt

Palmární účet: ČSOB, a.s., číslo účtu 177064093/0300
Účet advokátní úschovy: FIO banka, a.s., číslo účtu 2800969337/2010

Pracovní doba: pondělí – pátek 9:00 – 17:00 hod.
(nebo dle potřeby po dohodě s klientem)

Kancelář je umístěna ve 3. patře budovy DOS v centru města Hradce Králové, poblíž restaurace AVION, v budově je k dispozici výtah.